Công ty thiết kế: LANDMAK ARCHITECTURE

Công ty thi công: LANDMAK ARCHITECTURE

Kiến trúc sư chủ trì : Tạ Tiến Vĩnh, Trương Tuấn Chung

Giám sát thi công: Nguyễn Trọng Huân

Năm hoàn thiện : 2018

Địa Điểm: Khu T8- Ciputra- Hà Nội- Viet Nam