Microtop Liquid

£0.00

Là dung dịch polymer chuyên dụng dùng để kết hợp với bột Microtop Powder trong hệ thống Micrtop, có tác dụng kết dính nền và tăng cường độ của hỗn hợp vữa.

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Microtop Liquid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *