Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Trường quốc tế Gateway.
Địa chỉ:   Cầu giấy – Hà nội.