Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Sungroup.
Địa chỉ:   Hạ long – Quảng ninh.