Thông tin công trình

Chủ đầu tư:  Berjaya-Handico 12
Địa chỉ: Khu Đô thị Garden City Phường Thạch Bàn, Q. Long Biên Hà Nội