Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Trường Quốc tế Liên cấp.
Địa chỉ:   KĐT Ciputra – Hà nội.