Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   CapitaLand.
Địa chỉ:   Khu Đô Thị Mumbery – Hà Đông – TP Hà Nội.