Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Công ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng TASECO.
Địa chỉ:   Khu Ngoại Giao Đoàn – TP Hà Nội.