Thông tin công trình

Chủ đầu tư:   Biệt thự nhà anh Dũng.
Địa chỉ:   Cẩm khê – Phú thọ.